Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Podsumowanie projektu Lubuska Szkoła ćwiczeń

Podsumowanie projektu Lubuska Szkoła ćwiczeń

10 grudnia br. roku w Urzędzie Miasta w Żarach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Lubuska szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odbywała się ona w formie hybrydowej.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, z-ca Burmistrza Olaf Napiórkowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Brzyśkiewicz, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, skarbnik Gminy Żary o statusie miejskim  Joanna Wojak, sekretarz Urzędu Miejskiego w Żarach Olga Boryń, koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów Kuratorium Oświaty Wioletta Markulak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Lidia Bugiera, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Marzena Szafińska-Chadała, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Renata Zubowicz, kierownik projektu Elżbieta Maj oraz dyrektorzy wszystkich szkół tworzących sieć współpracy.

Partnera projektu, czyli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który łączył się online, reprezentowali: profesor zw. dr hab. Hanna Gulińska, dr Edyta Juskowiak –prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki oraz prelegenci dr Małgorzata Bartoszewicz, dr Anna Basińska dr Magdalena Adamczyk dr Agnieszka Cieszyńska, dr Grzegorz Krzyśko oraz dr Barbara Kołodziejczak.

Podczas spotkania p. Elżbieta Maj przypomniała genezę LSĆ, a poszczególni prelegenci z czterech dziedzin projektowych (informatyka, matematyka, języki obce i przedmioty przyrodnicze) podsumowali wspólne działania, dzięki którym nauczyciele mogli nabyć nowe umiejętności w pracy z uczniami, natomiast dr Edyta Juskowiak przedstawiła szczegółowy raport z ewaluacji projektu. Spotkanie uświetniła wykładem na temat historii podręcznika  profesor zw. dr hab. Hanna Gulińska.

Projekt będzie kontynuowany przez następne 5 lat, do współpracy zostały już zaproszone, przez lidera LSĆ dyr. Małgorzatę Stodulską, kolejne lubuskie placówki.

Andrzej Siwik