Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Informacje ogólne o projekcie

Cel główny projektu

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujących między innymi:
umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
umiejętności posługiwania się językami obcymi,
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywania problemów,
umiejętność uczenia się,
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
nauczanie eksperymentalne,
metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

Okres realizacji projektu

2.01.2019 - 31.12.2021

Beneficjent

Gmina Żary o statusie miejskim

Zespół do spraw rozwoju szkoły ćwiczeń

Prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska - konsultant szkoły ćwiczeń,
Elżbieta Maj - kierownik projektu,
Małgorzata Stodulska - lider szkoły ćwiczeń,
Dr Edyta Juskowiak - koordynator Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Lidia Bugiera - przedstawiciel ODN Zielona Góra,
Grażyna Uhman - przedstawiciel ODN Zielona Góra,
Marzena Szafińska - Chadała - przedstawiciel Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze,
Nauczyciele szkoły ćwiczeń

Dziedziny współpracy nauczycieli

Języki obce,
Matematyka,
Informatyka,
Przedmioty przyrodnicze,