Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Konferencja w ramach trwałości projektu

21 listopada 2023r. w Folwarku Zamkowym w Żarach odbyła się konferencja w ramach trwałości projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. “Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na Rozwój Nauczycieli, Studentów i Uczniów”.

W imieniu gospodarza wydarzenia Pani Danuty Madej gości i uczestników powitała sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim Pani Olga Boryń. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Łęknicy p. Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie p. Małgorzata Brzyśkiewicz, Wójt Gminy Trzebiel p. Tomasz Sokołowski, Wójt Gminy Żary p. Leszek Morżak. Lubuskie Kuratorium w Gorzowie Wlkp. reprezentowała Pani Wioletta Markulak, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze dyrektor p. Marzena Pulik – Sowińska wraz z osobami towarzyszącymi. Ucieszyła nas tak liczna grupa dyrektorów i nauczycieli szkół współpracujących w ramach sieci współpracy LSĆ. Wśród zaproszonych firm znalazły się m.in. Radio Eska, Firma Vulcan, Educarium, Moje Bambino, Grupa Kompleksowych Rozwiązań Edukacyjnych MAC, Firma pomocy dydaktycznych z Nysy oraz PROFEDU Niepubliczny ODN z Poznania.

Olga Boryń podziękowała wszystkim partnerom współpracującym w projekcie.

Dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety Maj Naczelnikowi Wydziału Oświaty uczestnicy mogli poznać ofertę ciekawych i nowych rozwiązań dydaktycznych. Dariusz Wolski – ekspert rozwiązań edukacyjnych z firmy Edukarium zapoznał uczestników z metodą Edustracji, czyli wdrażaniem uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia się, a Urszula Masior z PROFEDU omówiła “Metodę kolorowych dźwięków”.

Występując naprzeciw nasilającemu się zjawisku depresji wśród dzieci i młodzieży, Miasto Żary wspólnie z Radiem Eska przystąpiło do programu przeciw depresji. W związku z tym  Agnieszka Nowak z Radia Eska omówiła szczegółowo projekt, a Leszek Dowgiłło z firmy Vulcan w nawiązaniu do problematyki młodych ludzi omówił “Sytuację młodzieży i sposoby zaradcze”.

Na zakończenie konferencji wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach, p. Joanna Bogdanowicz, przypomniała o dotychczasowych osiągnięciach projektu LSĆ, a nauczyciele z czterech dziedzin projektowych omówili podjęte działania w ramach sieci współpracy i zaprosili nauczycieli na grudniowe spotkania.