Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Szkolenie dla dyrektorów szkół tworzących sieć współpracy

Szkolenie odbyło się 8 i 9 czerwca 2019 r. w obiektach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W części inauguracyjnej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich współpracujących w ramach projektu wydziałów: matematyki i informatyki, języków obcych, biologii i chemii. W imieniu UAM uczestników przywitał Pan prof. Jerzy Szymański. Pani dr Edyta Juskowiak, koordynator projektu ze strony UAM-partnera projektu, przedstawiła program szkolenia.  Dbała, by wszystkie zaplanowane zajęcia przebiegały zgodnie z planem.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom UAM, którzy wzięli  udział w organizacji szkolenia dla dyrektorów sieci szkół współpracujących. To jedno z pierwszych zadań realizowanych w ramach projektu  Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów. Uważam, że bardzo udane. Dzięki projektowi wszelkie formy doskonalące, w których będziemy uczestniczyć  są „szyte” na miarę naszych potrzeb. To jeden z atutów tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Stodulska - lider szkoły ćwiczeń

Materiały wideo

Galeria zdjęć