Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Warsztaty z Panem Belfrem – nauczycielem z Internetów

W ramach trwałości projektu „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” z nauczycielami biorącymi udział w projekcie spotkał się 8 maja br. Pan Belfer – nauczyciel z Internetów, czyli Dawid Łasiński, który edukował o tym, jak wykorzystać film i fotografię w szkole. Nauczyciel, Twórca Roku 2021, youtuber, DigitalShaper, SuperBelferRP. Inicjator projektów edukacyjnych. Szkoleniowiec. Inicjator i organizator szkoleń Laboratoria Przyszłości w praktyce, który wspiera szkoły w praktycznym poznawaniu nowych technologii.

Podczas zajęć uczestnicy projektu przeszli praktyczny kurs montażu filmów z  fotografii i klipów video nagrywanych smartfonami, bez których trudno wyobrazić dzisiaj sobie współczesną szkołę i lekcje. Jak mówi Pan Belfer, umiejętność tworzenia materiałów multimedialnych jest tak obowiązkowa, jak pisanie, czytanie, liczenie i podstawowa obsługa komputera. „Przecież sam widzisz, że social media, reklama czy komunikacja są dziś oparte na treściach audio-wizualnych. W takim świecie żyjesz Ty i Twoi uczniowie/dzieci.”

Oprócz tego, jak w prosty sposób wykorzystać fotografię i film do rozwoju osobistego i rozwoju uczniów, spotkanie stało się także okazją do gorącej dyskusji na temat polskiego systemu edukacji oraz rozmowy na temat nauczycieli i uczniów, którzy w tym systemie uczestniczą.