Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Projekt
Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Cel główny projektu

poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujących między innymi:
umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
umiejętności posługiwania się językami obcymi,
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie,
rozwiązywania problemów,
umiejętność uczenia się,
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,

Najnowsze wydarzenia

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na zwój nauczycieli i uczniów.

Zapraszamy do projektu Webinary – dla miasta Żary.