Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Na półmetku naszej drogi

20 stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu „Lubuska szkoła ćwiczeń szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”. Wzięli w niej udział liczni goście: Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Olaf Napiórkowski oraz przedstawiciele partnerów projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował prof. dr hab. Jerzy Szymański, ODN Zielona Góra Lidia Bugiera, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Marzena Szafińska-Chadała, a także przedstawiciele gmin partnerskich: Wójt Gminy Lipinki Łużyckie – Michał Morżak oraz Wójt Gminy Trzebiel – Tomasz Sokołowski. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy wszystkich szkół tworzących sieć współpracy oraz nauczyciele trenerzy. O diagnozie potrzeb nauczycieli i szkoleniach trenerów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie opowiedziała dr Edyta Juskowiak – koordynator Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje refleksje na temat dotychczasowych działań, zamierzeń i sposobie opracowywania wybranych wymagań podstawy programowej z poszczególnych dziedzin projektowych przedstawili nauczyciele trenerzy lubuskiej szkoły ćwiczeń. Iwona Walkowiak i Danuta Paciorek (trenerzy w zakresie matematyki) podkreśliły, że próbując zachęcać uczniów jeszcze bardziej do nauczanego przez siebie przedmiotu sięgają po różnorodne gry, np. „Złap owada” – ćwiczenie sprawności liczenia i różnorodne pomoce dydaktyczne, np. okulary 3D wspomagające wyobraźnię przestrzenną w rozwiązywaniu zadań z bryłami. Trenerzy przedmiotów przyrodniczych – Małgorzata Różycka i Joanna Bogdanowicz zachwyciły się zaoferowaną przez uczelnię z Poznania tzw. grywalizacją, multimodalnością i sposobami wykorzystania na swoich przedmiotach smartfonów i tabletów, które zasadniczo uatrakcyjniają proces nauczania. Alina Tkacz i Andrzej Siwik (informatyka) zwrócili uwagę na związek technologii i nauki, które są naturalnym elementem edukacji kształtującej kompetencje kluczowe i uniwersalne do życia we współczesnym świecie, przede wszystkim informatyczne, ale również kompetencje społeczne, matematyczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. Na swoich zajęciach, ucząc algorytmiki i programowania, sięgają już nie tylko po nowoczesne komputery, ale przede wszystkim klocki Lego. Trenerki języków obcych – Jolanta Bujak, Michalina Tomków-Spurek, Dorota Góralczyk-Urban oraz Natalia Żukowska, zainspirowane pomysłami przedstawionymi im na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sięgają w pracy po nowoczesne metody i techniki lingwalne takie jak np. tworzenie avatarów czy storytelling, aby ich uczniowie przełamywali swoje bariery językowe i chętniej komunikowali się ze sobą w językach obcych. Wszyscy trenerzy dziedzin projektowych podkreślali, że ważne jest to, aby nauczyciele dzielili się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami oraz wymieniali pomysłami na atrakcyjne zajęcia. Kierownik projektu, Elżbieta Maj, przedstawiła harmonogram zadań na pierwsze półrocze 2020 roku, a partnerzy omówili zasady współpracy i najbliższe zamierzenia. Konferencję zakończyło zwiedzanie siedziby lubuskiej szkoły ćwiczeń w Żarach oraz poczęstunek.

Działamy dalej, z energią podejmujemy nowe wyzwania, z optymizmem patrzymy w przyszłość…

Andrzej Siwik