Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Webianium z informatyki- algorytmika i programowanie w klasach VII – VIII

28 lutego br. nauczyciele informatyki tworzący sieć współpracy w ramach projektu „Lubuska szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” uczestniczyli w webinarium przygotowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczyło ono zagadnień algorytmiki i programowania w klasach VII – VIII szkoły podstawowej, a poprowadził je dr Bartłomiej Przybylski.
Celem webinarium było przeglądowe spojrzenie na zagadnienia z zakresu algorytmiki i programowania, na które wskazuje podstawa programowa nauczania informatyki w szkole podstawowej. Szczególną uwagę prowadzący poświęcił trudnościom, na jakie przy realizacji omawianych i poruszanych zagadnień może napotykać nie tylko uczeń, ale i nauczyciel. Webinarium zostało podzielone na dwie części, pierwsza jego część dotyczyła algorytmów liczbowych, a druga algorytmów tablicowych.

Podczas spotkania można było zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji.

Andrzej Siwik

Galeria zdjęć