Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Zakup laptopów dla współrealizatorów projektu

Gmina Żary o statusie miejskim, w ramach realizacji projektu p.n.: „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”, zakupiła 24 laptopy dla nauczycieli szkół podstawowych – współrealizatorów projektu. Wartość zakupu wynosi 67.866,48 zł