Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Webinarium z języków obcych Kompetencja interkulturowa a szkolne nauczanie języków obcych – cel (nie)osiągalny

„Kompetencja interkulturowa a szkolne nauczanie języków obcych – cel (nie)osiągalny” – to temat webinarium, w którym 27 marca i 3 kwietnia 2020r. uczestniczyli nauczyciele języków obcych.  Seminarium odbyło się w ramach projektu Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach, której jednym z partnerów jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – organizator spotkania.  Prowadzone było ono przez doktora filologii germańskiej tamtejszej uczelni, Sebastiana Chudaka.

Podczas spotkań uczestnicy webinarium (nauczyciele języków obcych ze szkół biorących udział w projekcie) rozważali i analizowali następujące zagadnienia:

  • Czym jest sukces w nauce języka obcego?
  • Jakie są składowe elementy kompetencji interkulturowej?
  • Jaką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna w kontekście polsko – niemieckim?
  • Jak stymulować refleksję uczniów na temat ich własnego tła kulturowego i obcych kultur?
  • Jak uświadamiać im złożoność zjawisk kulturowych?
  • Jak kształtować postawę otwartości, ciekawości, tolerancji…?

Językowcy zastanawiali się nad ważnym punktem w nauczaniu języków obcych, jakim jest umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji w kontekstach wielokulturowych.

Udział w webinarium oraz wskazówki przekazane przez doktora Sebastiana Chudaka są inspiracją dla nauczycieli zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego, do prowadzenia interesujących zajęć z uczniami oraz rozwijania ich interkulturalnych kompetencji.

Dorota Góralczyk-Urban

nauczycielka języka niemieckiego