Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Webianium z informatyki – algorytmika i programowanie w klasach VII – VIII – część II.

22 maja br. nauczyciele informatyki uczestniczyli w drugiej części webinarium dotyczącego algorytmiki i programowania w szkołach podstawowych. Poświęcone ono było tym razem podstawowym algorytmom tablicowym, w tym algorytmom wyszukiwania i sortowania. Tak jak poprzednio, poprowadził je dr Bartłomiej Przybylski, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyło się ono za pośrednictwem platformy MS Teams. Nauczyciele mieli możliwość zadawania pytań za pomocą udostępnionego im panelu.

Andrzej Siwik

Galeria zdjęć