Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Warsztaty metodyczne z czterech dziedzin współpracy nauczycieli

1. Informatyka

W czasie warsztatów dla nauczycieli informatyki tworzących sieć współpracy Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w Żarach, które odbywały się w dniach 20-21.10.2021r. wykorzystano materiał przygotowany przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także propozycje nauczycieli-trenerów LSĆ i nauczycieli tworzących sieć współpracy. Biorący udział w zajęciach nauczyciele w pierwszej części pracowali w językach programistycznych, czyli w skryptowym języku wizualnym Scratch i języku tekstowym Python.

Druga część poświęcona była budowaniu i programowaniu robotów za pomocą zestawów klocków: Lego Education WeDo™  i Lego Mindstorms EV3. Nauczycielom zaproponowano także pracę z grą edukacyjną Scootie Go! i narzędziem do programowania PixBlocks. W czasie warsztatów omówiono także zagadnienie grafiki wektorowej z wykorzystaniem programu Inscape. Na zakończenie spotkania zaprezentowano możliwości wykorzystania na zajęciach drukarki 3D.

Spotkanie odbywało się w miłej i twórczej atmosferze, była to także okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się inspirującymi pomysłami do wykorzystania na lekcjach informatyki.

Andrzej Siwik

Filmy

2. Matematyka

27 i 28 października 2021 r. odbyły się warsztaty metodyczne z matematyki. Wzięli w nich udział nauczyciele z żarskich szkół oraz studenci kierunku Nauczanie matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, którzy połączyli się z nami online.

Celem  zajęć było:

  • wzmocnienie świadomości roli nauczyciela w procesie aktywnego organizowania środowiska uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji związanych z organizowaniem środowiska uczenia się;
  • dyskusja wybranych metod, dobrych praktyk oraz zasad dydaktycznych wspierających organizację środowiska uczenia się;
  • wzmocnienie roli forum wymiany doświadczeń – istotnych w procesie nauczania – uczenia się.

Mamy świadomość, że już od wczesnych etapów edukacji konieczne jest kształtowanie u uczniów właściwych intuicji matematycznych. Bardzo ważnym zagadnieniem jest kształtowanie u uczniów rzetelności matematycznej oraz tzw. dobrej roboty, której podstawą jest rozumienie sensu wykonywanych czynności i tych fizycznych i tych umysłowych podczas rozwiązywania zadań. Takie kompetencje powinien posiadać także nauczyciel. Ponadto podręczniki szkolne muszą opierać się na rzetelnej wiedzy merytorycznej oraz na szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki matematyki.

Organizacja aktywnego środowiska uczenia się polega na dawaniu dziecku, na każdym etapie jego rozwoju, szansy do zaatakowania problemu i to nie tylko matematycznego. Myślenie matematyczne jest niezbędne nie tylko podczas matematyki, czy informatyki. Myślenie matematyczne, które cechuje się umiejętnością analizowania, wnioskowania, komunikacji, zadawania pytań staje się niezbędnym elementem aktywnego udziału ucznia w każdej lekcji.

Podczas warsztatów zostały poddane dyskusji Przykłady dobrych praktyk:

  1. Aktywny i świadomy udział ucznia w procesie uczenia się – nauczania
  2. Dobre i złe pytania
  3. Czy czas ma wpływ na rozwój myślenia?
  4. Czerp pomysły z bliska

Warsztaty zostały przeprowadzone według konspektu Pani dr Edyty Juskowiak. Wzorowałyśmy się również na recenzji Pani dr Magdaleny Adamczak.

Druga część poświęcona była budowaniu i programowaniu robotów za pomocą zestawów klocków: Lego Education WeDo™  i Lego Mindstorms EV3. Nauczycielom zaproponowano także pracę z grą edukacyjną Scootie Go! i narzędziem do programowania PixBlocks. W czasie warsztatów omówiono także zagadnienie grafiki wektorowej z wykorzystaniem programu Inscape. Na zakończenie spotkania zaprezentowano możliwości wykorzystania na zajęciach drukarki 3D.

Spotkanie odbywało się w miłej i twórczej atmosferze, była to także okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się inspirującymi pomysłami do wykorzystania na lekcjach informatyki.

Anita Krzyżaniak

2. Języki obce

22 i 25 października 2021 roku w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Żarach odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli języków obcych. Tematyka i zadania podczas spotkań opierały się między innymi na  konspekcie zaproponowanym i opracowanym przez Annę Basińską – Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Pedagogiki.

„Jak nauczyć uczniów skutecznego i szybkiego uczenia się” to temat październikowych spotkań, których celem było między innymi doskonalenie wśród uczniów umiejętności uczenia się.

Uczestnicy rozmawiali o motywacji współczesnego młodego człowieka do nauki języka obcego, wskazywali skuteczne techniki uczenia się. Zastanawiali się, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się?. Część spotkania poświęcona była tematowi „ Rodzice jako sprzymierzeńcy w uczeniu się języka obcego”. W tym celu nauczyciele zaprojektowali ulotkę dla rodziców, która zawiera wskazówki, jak pomóc dziecku i zachęcić go do nauki języka obcego w domu. Wspólnie spędzony czas był dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami, które wspierają motywację uczniów podczas nauki.

Dorota Góralczyk – Urban

Galeria zdjęć

2. Przedmioty przyrodnicze

W dniach 18-19 października 2021 roku odbyły się warsztaty metodyczne w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń. W pierwszym dniu warsztatów nauczyciele z bloku przyrodniczego tworzyli karty pracy w oparciu o podstawę programową z każdego przedmiotu. Karty pracy będą wykorzystane na lekcjach. W kolejnym dniu warsztatów nauczyciele tworzyli wycieczki krajoznawcze z doświadczeniami, obserwacjami oraz kartami pracy. Trasa, poziom trudności wykonywanych doświadczeń oraz pomiarów podczas wycieczek były dostosowane do grupy wiekowej uczniów. Klasy 1-3 wykonywały obserwacje, zabawy i doświadczenia w obrębie szkoły, klasy 4-6 na terenie szkoły oraz w jej obrębie, natomiast klasy 7-8 udały się do pobliskich parków, skwerów bądź lasów na terenie miasta lub wsi. Współpraca przebiegała w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, przynosząc owocne efekty.

Magdalena Gawlak