Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Spotkanie partnerów Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w Żarach.

21.02.2021r., w siedzibie partnera naszej szkoły ćwiczeń, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Zielonej Górze reprezentowanego przez Panią Dyrektor Lidię Bugierę, odbyło się spotkanie, na którym
ustalono szczegóły planu realizacyjnego i sposobu kontaktów między nauczycielami i doradcami
metodycznymi. Ustalono również terminy ostatecznej realizacji przyjętych przez strony zadań. W
spotkaniu uczestniczyły Pani Lidia Bugiera – dyrektor ODN w Zielonej Górze, Pani Katarzyna Grytczuk –
wicedyrektor ODN w Zielonej Górze, Pani Elżbieta Maj – koordynator projektu (UM Żary) oraz Małgorzata
Stodulska – lider szkoły ćwiczeń (SP5 Żary).