Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Seminaria dla nauczycieli Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w Żarach

Seminaria – informatyka

Seminaria z zakresu informatyki przygotowały wykładowczynie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Pani dr Izabela Bondecka-Krzykowska i Pani dr Barbara Kołodziejczak. Obejmowały one zajęcia z tworzenia i modyfikacji grafiki rastrowej w programie GIMP oraz przygotowania grafiki wektorowej w programie Inkscape.

GIMP jest bezpłatnym programem do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, w tym zdjęć. Program zapisuje grafikę w wewnętrznym formacie xcf, ale pozwala również wyeksportować ją do wielu powszechnie stosowanych formatów, jak np. jpg, jpeg, png, bmp, tiff, gif, pdf. GIMP możliwościami dorównuje programom komercyjnym, posiada wiele wbudowanych narzędzi selekcji i przekształcania obrazu, pozwala na operowanie warstwami, kanałami i maskami obrazu, a także filtrami i efektami specjalnymi pozwalającymi w prosty sposób uzyskać ciekawe efekty wizualne lub dokonać korekty zdjęcia.

Przygotowanie grafiki wektorowej w programie Inkscape Inkscape jest bezpłatnym programem do tworzenia i edycji grafiki wektorowej z możliwością pracy na warstwach. Jego zaletą jest to, że nie korzysta z własnego formatu graficznego, ale zapisuje tworzone obrazy w formacie SVG (Scalable Vector Graphics).

Zajęcia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie prowadzili: Alina Tkacz i Andrzej Siwik.

 

Materiał multimedialny: zdjęcia/filmy – Folder 5 (informatyka)

 

Seminaria – przedmioty przyrodnicze

Kolejnym  elementem projektu Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń było przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli. Seminaria oparte były o materiały opracowane przez wykładowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu współpracujących z Lubuską Szkołą Ćwiczeń. Dotyczyły one  zarówno środków dydaktycznych w kształceniu przedmiotów przyrodniczych jak i również tematy związane z białkami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz doświadczenia jakie można w domowych warunkach przeprowadzić na białkach.

Seminaria prowadzone były przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 i kierowane do wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych biorących udział w projekcie.

 

Materiał multimedialny: Zdjęcia/filmy – Folder 7 (przyroda)

 

Seminaria – matematyka

W ramach projektu LSĆ grupa matematyków przeprowadziła seminaria poświęcone darmowej aplikacji GeoGebra.

W szkole GeoGebrę można wykorzystywać na wszystkich poziomach edukacji  jako oprogramowanie do tworzenia ciekawych prezentacji różnych pojęć matematycznych, wizualizacji twierdzeń, definicji czy rozwiązań zadań. GeoGebra to program, który operuje punktami, prostymi, okręgami, wielokątami czy bryłami.

Dzięki temu programowi możemy tworzyć i prezentować obiekty matematyczne oraz interaktywnie manipulować nimi. Zaletą aplikacji jest prosta i intuicyjna obsługa, szybkie efekty przy niewielkim nakładzie pracy.

Dla nas ważne było również to, że program jest gotowy do użycia przez matematyka o niewielkim przygotowaniu informatycznym.

Scenariusz seminaryjnych spotkań przygotowali dla nas pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pani dr Magdalena Adamczak oraz studentki: Alicja Adamczyk i Natalia Lechna.

Seminaria rozpoczęliśmy założeniem kont na GeoGebrze, tak, by każdy z nas mógł swobodnie tworzyć, zapisywać i wykorzystywać w przyszłości przygotowane aplety. Spotkanie poświęcone ćwiczeniom przeprowadziły studentki uniwersytetu, które dobrze znają program i dzięki temu ułatwiły nauczycielom stawianie pierwszych samodzielnych kroków  w GeoGebrze. W tym dniu role nauczyciel – uczeń się odwróciły. Bardzo nas cieszyły pochwały studentek za dobrze wykonane ćwiczenia.

Potem samodzielnie doskonaliliśmy pracę z aplikacją. Wdrażaliśmy się do wykorzystywania możliwości programu na lekcjach matematyki przy realizacji takich zagadnień jak: planimetria, stereometria oraz wiele innych.

W skrócie mówiąc wszyscy nauczyciele uczestniczący w seminariach jeszcze raz omówili, jakie wiadomości i umiejętności z geometrii przestrzennej znajdują się w podstawie programowej matematyki w szkole podstawowej. Rozmawialiśmy o środkach poglądowych, jakie my – nauczyciele stosujemy w nauczaniu geometrii przestrzennej i jaka jest ich rola w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów. Przedyskutowaliśmy, jaka jest różnica między rysunkiem w geometrii płaskiej, a rysunkiem w geometrii przestrzennej.  Ostatecznie przekonaliśmy się do wykorzystywania GeoGebry w swojej pracy. Chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywaliśmy wszystkie zadane ćwiczenia, tworząc również własne prezentacje szczególnie na lekcje poświęcone geometrii przestrzennej.

W czasie ostatniego spotkania podzieliliśmy się również informacjami o innych, atrakcyjnych dla ucznia i przydatnych  w nauczaniu matematyki, stronach internetowych.

 

Materiał multimedialny: Zdjęcia/filmy – Folder 8 (matematyka)