Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Podsumowanie współpracy w ramach sieci współpracy nauczycieli Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

4 października br. odbyły się spotkania trenerów Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń z nauczycielami biorącymi udział w projekcie, podczas których podsumowano dotychczasową współpracę w ramach sieci współpracy z czterech dziedzin projektowych (języki obce, matematyka, informatyka i przedmioty przyrodnicze).

Andrzej Siwik