Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

LEKCJE POKAZOWE

W marcu br. w Lubuskiej Szkole Ćwiczeń w Żarach odbywają się lekcje pokazowe z wszystkich dziedzin (zakresów) projektowych: języki obce (angielski i niemiecki), matematyka, informatyka i przedmioty przyrodnicze (chemia, biologia, fizyka i geografia). Część z nich, z uwagi na niemożność przeprowadzenia zajęć w sposób zdalny odbywa się stacjonarnie, w pełnym reżimie sanitarnym (praca uczniów w grupie, doświadczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, praca z klockami Lego, grą Scottie Go! itp.). Pozostałe mają formę lekcji zdalnych, online. Prowadzą je nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 5 w Żarach, a uczestniczą w nich nauczyciele wszystkich szkół tworzących sieć współpracy LSĆ oraz zaproszeni goście. Wszystkie scenariusze lekcji były konsultowane z metodykami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (partner projektu).

Andrzej Siwik

Materiały wideo