Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Laptopy dla nauczycieli współpracujących w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

Dyrektorzy szkół działających w sieci współpracy naszej szkoły ćwiczeń odebrali z rąk Pani Burmistrz Danuty Madej laptopy. Sprzęt będzie służył nauczycielom do projektowania materiałów do zajęć, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, szeroko rozumianej współpracy również w okresie trwałości projektu.

Andrzej Siwik